Konkurs szopek 2012

 

Oddz. Chochołów

 

VII KONKURS SZOPEK

CHOCHOŁÓW - 20 GRUDNIA 2012 r.

 

 

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu

 

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

 • Popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci.

 • Rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych, sprawności manualnej oraz poczucia estetyki.

 • Integracja rodziny w czasie wykonywania szopki (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie...)

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

 • grupa I - uczniowie kl. 0 – III,

 • grupa II - uczniowie kl. IV – VI,

 • grupa III – uczniowie gimnazjum

oraz w trzech kategoriach:

 • praca indywidualna,

 • praca rodzinna (wykonana przez rodzeństwo lub rodzeństwo przy niewielkiej pomocy rodziców) – brak klasyfikacji wiekowej!,

 • malowidło na szkle - (praca indywidualna).

2. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 2 prace !!!!!

3. Do konkursu nie przyjmujemy prac wykonanych wyłącznie przez dorosłych,

z kupionymi, gotowymi elementami, typu: figurki, sztuczne gałązki, kwiaty, postaciami wyciętymi z kartek świątecznych... oraz rysunków i płaskich prac wykonanych na papierze, tekturze... (nie ma takiej kategorii !!! )

4. W konkursie oceniane będą:

 • ogólny wygląd szopki (estetyka wykonania, rozmieszczenie, proporcjonalność elementów),

 • dobór artystycznych środków plastycznych, oryginalność pomysłów,

 • umiejętność łączenia różnych materiałów (preferowane materiały naturalne),

 • samodzielność wykonania prac (praca indywidualna, malowidło na szkle).

5. Prace należy złożyć do dnia 11 XII 2012 r. w Szkole Podstawowej w Chochołowie (do każdej pracy należy dołączyć dokładny opis: imiona i nazwiska wykonawców, klasę, nazwę kategorii, nazwę szkoły; na malowidłach ze szkła opis musi znajdować się z tyłu pracy, ) – praca na szkle musi być oprawiona i przygotowana do zawieszenia.

Razem z pracami prosimy o przywiezienie uzupełnionej karty zgłoszenia udziału

w konkursie.

Ze względów organizacyjnych nie przyjmujemy prac po terminie!!!!

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dn. 20 XII 2012 r.

o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej w Chochołowie w obecności wszystkich uczestników.

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nagrodzonych prac.

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Karta zgłoszenia udziału

w VII Konkursie Szopek

Dokładna nazwa szkoły, adres, numer telefonu, faksu, e-mail, ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Lp.

Nazwiska i imiona wykonawców

Klasa (wiek)

Kategoria

Nazwiska opiekunów

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby VII Konkursu Szopek organizowanego przez Szkołę Podstawową w Chochołowie i Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dniz 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póź. zm. ) oraz publikację prac.

 

 

…………………………………..

data i wyraźny podpis

rodzica/opiekuna lub pełnoletniego

uczestnika konkursu

 

1% podatku

Wypełniając PIT możesz przekazać 1% podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego.

Możesz wesprzeć naszą Szkołę wpisując w pozycji 122 formularza PIT-37 numer KRS:

 • 0000270261,

a w pozycji 124 (Cel szczegółowy 1%):

 • SP Chochołów 1666

 

Każda kwota jest ważna. Za każdą dziękujemy.

Statystyki

Użytkowników : 5
Artykułów : 10
Zakładki : 1
Odsłon : 10461