Kalendarz wydarzeń na rok szkolny 2015/2016

KALENDARZ  WYDARZEŃ  NA  ROK  SZKOLNY  2015/2016

 

 

 

1.   

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 wrzesień

S. Chowaniec

2.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

i agresji ZSRR na Polskę

wrzesień

H. Tylka,

M. Chowaniec

3.

Sprzątanie Świata

wrzesień

K. Leśniak

4.

Międzynarodowy Dzień Pokoju

wrzesień

B. Żegleń

P. Bajorek

M. Styrczula

5.

Święto Komisji Edukacji Narodowej

październik

K. Leśniak

K. Sęk

6.

Pasowanie na ucznia

październik

P. Bajorek

7.

Dzień Papieski,

Konkurs Papieski

październik

M. Jarończyk

B. Żegleń

H. Tylka

8.

Konkurs na najładniejszy różaniec

październik

B. Żegleń

9.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

listopad

H. Tylka

B. Żegleń

10.

Szkolny etap konkursu recytatorskiego im. A. Skupnia – Florka

(X Szkolne Święto Gwary)

listopad

H. Tylka

M. Chowaniec

K. Sęk

K. Leśniak

W. Wesołowski

11.

Zabawa andrzejkowa

listopad

klasy młodsze -

E. Rosińska

K. Sęk

klasy starsze-

K. Leśniak

W. Wesołowski

12.

Wizyta św. Mikołaja

4 grudzień

E. Rosińska

 

13.

Gminny Konkurs Szopek

 

 

 

18 grudzień

 

 

 

wszyscy nauczyciele wg harmonogramu przydziału czynności

S. Chowaniec

K. Sęk

14.

Szkolna Wigilia – Jasełka

 

22 grudzień

wszyscy nauczyciele wg harmonogramu przydziału czynności

S. Chowaniec

K. Sęk

15.

III Szkolny Przegląd Kolęd

styczeń

B. Żegleń

16.

Dzień Babci i Dziadka

styczeń

M. Chowaniec

K. Sęk

17.

Zabawa karnawałowa

4 luty

klasy młodsze-

M. Chowaniec

P. Bajorek

klasy starsze-

H. Tylka

M. Styrczula

18.

Rocznica Powstania Chochołowskiego

 

21 luty

H. Tylka,

S. Chowaniec,

M. Styrczula

19.

Konkurs Palm Wielkanocnych

 

20 marzec

M. Chowaniec

H. Tylka

B. Żegleń

M. Styrczula

20.

Rocznica Zbrodni Katyńskiej

i Katastrofy Smoleńskiej

kwiecień

M. Jarończyk

E. Rosińska

21.

Szkolny etap konkursu ortograficznego

kwiecień

kl. II - III -

M. Chowaniec

kl. IV - VI –

H. Tylka

22.

Rocznica Konstytucji 3 Maja

maj

K. Leśniak,

B. Żegleń

23.

Dzień Matki i Ojca,

 

maj

E. Rosińska

P. Bajorek

24.

Konkursy czytelnicze

maj

kl. I-III

M. Chowaniec

kl. IV - VI

H. Tylka

25.

Dzień Dziecka- festyn rodzinny

1 czerwca

W. Wesołowski

B. Żegleń

P. Bajorek

26.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca

H. Tylka

K. Leśniak