Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

gmina Czarny Dunajec, mając na uwadze jakość lokalnego systemu oświaty, zleciła FRDL Małopolskiemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa opracowanie zewnętrznego audytu w obszarze prowadzenia i finansowania szkół oraz przedszkoli. Jednym z elementów audytu jest badanie wśród rodziców. Na jego potrzeby opracowana została niniejsza ankieta. Pozwoli ona poznać Państwa – jako rodziców dzieci korzystających z usług edukacyjnych na terenie gminy - poglądy i opinie na temat funkcjonowania szkół. Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli na doskonalenie usług świadczonych przez gminne placówki oświatowe. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Jej wypełnienie zajmie Państwu około 7 minut.

https://www.webankieta.pl/ankieta/475664/ankieta-dla-rodzicow.html

Dziękujemy za udział w badaniu!