Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO SEKRETARKI

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie ogłasza nabór na stanowisko sekretarki

od 21 marca 2022 r.

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich,

34-513 Chochołów 184b

Kontakt: 182757408

1.  Wymagania niezbędne:

1.      Wykształcenie min. średnie   (matura)

2.      Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

3.      Dobra organizacja czasu i pracy, dokładność, inicjatywa, operatywność oraz zdolności interpersonalne

4.      Umiejętność pracy pod presją czasu

2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      kompleksowe prowadzenie sekretariatu szkoły

2.      dbanie o dobry wizerunek szkoły

3.      obsługa korespondencji i kontrola obiegu dokumentów

4.      obsługa urządzeń biurowych

5.      przyjmowanie interesantów

6.      organizacja zaopatrzenia w materiały biurowe

7.      czynne włączanie się w realizację statutowych zadań szkoły

3.  Wymagane dokumenty:

1) CV,

2) List motywacyjny,

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 

4.  Miejsce składania dokumentów: osobiście w sekretariacie szkoły

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).”