Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Dokumenty

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

gmina Czarny Dunajec, mając na uwadze jakość lokalnego systemu oświaty, zleciła FRDL Małopolskiemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa opracowanie zewnętrznego audytu w obszarze prowadzenia i finansowania szkół oraz przedszkoli. Jednym z elementów audytu jest badanie wśród rodziców. Na jego potrzeby opracowana została niniejsza ankieta. Pozwoli ona poznać Państwa – jako rodziców dzieci korzystających z usług edukacyjnych na terenie gminy - poglądy i opinie na temat funkcjonowania szkół. Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli na doskonalenie usług świadczonych przez gminne placówki oświatowe. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Jej wypełnienie zajmie Państwu około 7 minut.

https://www.webankieta.pl/ankieta/475664/ankieta-dla-rodzicow.html

Dziękujemy za udział w badaniu!

 

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr 8/2019

 Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 23 stycznia 2019 r.

 

 

w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec.

Czytaj więcej...

KALENDARZ KONKURSÓW SZKOLNYCH

KALENDARZ KONKURSÓW SZKOLNYCH

 

 

1.

Konkurs „Jesień w koszyku  zamknięta”

wrzesień

2.

Konkurs na najładniejszy różaniec

październik

3.

Szkolny etap konkursu recytatorskiego im.

A. Skupnia – Florka

(XII Szkolne Święto Gwary)

listopad

4.

Konkurs Palm Wielkanocnych

 

25 marca

5.

Szkolny etap konkursu ortograficznego

kwiecień

6.

Konkursy czytelnicze

maj

7.

Szkolny etap konkursu czytelniczego „Góralska cytanka”

maj

8.

Konkursy przedmiotowe

 

wg harmonogramu KO

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

KALENDARZ WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

1.    

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 wrzesień

2.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

i agresji ZSRR na Polskę

wrzesień

3.

Międzynarodowy Dzień Pokoju

wrzesień

4.

Święto Komisji Edukacji Narodowej

17 październik

5.

Pasowanie na ucznia

październik

6.

Dzień Papieski

20 październik

7.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10 listopad

8.

Zabawa andrzejkowa

23 listopad

9.

Wizyta św. Mikołaja

6 grudzień

10.

 Szkolne Jasełka

IV Transgraniczny Konkurs Szopek

21 grudzień

 

11.

V Szkolny Przegląd Kolęd

styczeń

12.

Dzień Babci i Dziadka

23 styczeń

13.

Zabawa karnawałowa

styczeń

14.

Rocznica Powstania Chochołowskiego

21 luty

15.

Żołnierze Niezłomni

1 marca

16.

Rocznica Zbrodni Katyńskiej  i Katastrofy Smoleńskiej

kwiecień

17.

Rocznica Konstytucji 3 Maja

maj

18.

Dzień Matki i Ojca,

maj

19.

Dzień Dziecka

1 czerwca

20.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca