Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

2019.11.25 „Wiedza nie zna granic”

Wiedza nie zna granic”

Pod takim hasłem odbyły się pierwsze polsko-słowackie warsztaty metodyczne zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Chochołowie i Szkołę w Suchej Horze (Zakladna Skola w Suchej Horze). Warsztaty zostały otwarte krótką prezentacją zaprzyjaźnionych szkół i systemów szkolnictwa na Słowacji i w Polsce. Słowacki system edukacji, swoją szkołę oraz wieloletnią współpracę zaprzyjaźnionych placówek, przedstawiła Jana Karsayova – dyrektor z Suchej Hory. Następnie nauczyciele zaprezentowali zadania aktywizujące w ramach stosowanych w pracy z dziećmi metod aktywnych w klasach 0-4. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość zaprezentować dobre praktyki, wspólnie je przećwiczyć i wzbogacić warsztat pracy o nowe zadania aktywizujące. Na koniec warsztatów Dyrektor w imienu Rady Rodziców zaprosił uczestników na poczęstunek – tradycyjny polski bigos - przygotowany przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Chochołowie i słowacki chlieb drevoruba s bryndzou. Warsztaty metodyczne uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Kuratorium Oświaty: pani Bożena Bryl - Dyrektor Delegatury Kuratorium w Nowym Targu, pan Bronisław Stoch – wizytator, pani Iwona Wontorczyk - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, a ze Słowacji przedstawicielem gminnych władz oświatowych była pani Albina Petrekova.

Serdeczne podziękowania za przybycie i udział w warsztatach wszystkim nauczycielom i gościom oraz Radzie Rodziców za przygotowanie poczęstunku, składa Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chochołowie.

W trakcie zajęć uczestnicy nie tylko mogli podnieść poziom swoich umiejętności, ale także wzbogacili swoje kompetencje językowe. Zobaczyliśmy, że pomimo, iż mieszkamy po dwu stronach granicy, doskonale się rozumiemy oraz, że wiedza rzeczywiście nie zna granic.

 

                                                                                                                                          Władysława Haberna

                                                                                                                                             25 listopada 2019

2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Dura...
2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj 2019.11.25 „Wiedza nie zna granic” fot. Piotr Duraj